این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
سامانه ها 

پیوندها

ايران توانا

اخبار > دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در دهه دوم شهريور ماه 96- ليست شماره13
 


شماره خبر :٥٢٦٨٣٢   تاریخ انتشار خبر : 1396/06/07 ا ٠٩:٥١
 
دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در دهه دوم شهريور ماه 96- ليست شماره13
دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در دهه دوم شهريور ماه 96- ليست شماره13
دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در دهه دوم شهريورماه 96- ليست شماره13

دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان دردهه دوم شهريور 96- ليست شماره13


خروج
 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.