این پایگاه اینترنتی، متعلق به ضیافت استادان مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی می باشد.
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
سامانه ها 

پیوندها

ايران توانا

اخبار > دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در مرداد ماه 96- ليست شماره12
 


شماره خبر :٥٢٦٥١٢   تاریخ انتشار خبر : 1396/05/31 ا ١٠:٣٢
 
دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در مرداد ماه 96- ليست شماره12
دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در مرداد ماه 96- ليست شماره12
دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در مرداد ماه 96- ليست شماره12

دانشگاههاي برگزار كننده ضيافت انديشه استادان در مرداد ماه 96- ليست شماره12


خروج
 © حقوق مادی و معنوی این پایگاه اینترنتی، متعلق به " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد.